Bedrijf

Opdracht
Het bedrijfsmodel actualiseren, visie toetsen aan de uitvoering en plannen vertalen naar doelstellingen. Focus en structuur terugbrengen, implementeren planning & control cyclus.

Doel
Inzicht in de koers van de onderneming en structuur in de bedrijfsvoering.

Aanpak
Business Model Generatie: huidige en gewenste situatie in kaart brengen.
Raamwerk: stappenplan met concrete doelen en een jaarplanning om tot de gewenste situatie te komen.
Ondersteuning via starterspakket: gedurende een jaar begeleiding voor ondernemersvragen, keuzes die gemaakt moeten worden, maar ook als klankbord en inspirator. Kwartaalbijeenkomsten om de jaarplanning te bespreken en, met name, deze te toetsen aan de praktijk (meten, evalueren en eventueel bijsturen).