Bedrijf

Opdracht
Controle van de cijfers over het boekjaar 2013 en hiervan de jaarrekening opmaken. De algemene vergadering van aandeelhouders organiseren ter vaststelling van de jaarrekening. Publicatiestukken deponeren bij de Kamer van Koophandel en de aangifte vennootschapsbelasting voorbereiden.

Doel
Overzicht van de financiële situatie van het bedrijf.

Aanpak
Inzicht door overzicht. Structuur en standaardisatie aangebracht in de administratie, inclusief herindeling
van de jaarrekening, voor eenduidige aansluiting met publicaties en belastingaangiftes.