Nu banken steeds terughoudender zijn geworden en zwaardere eisen stellen aan de kredietverlening, is het met name voor de jonge, groeiende onderneming steeds lastiger financiering te verkrijgen. Er wordt steeds meer gezocht naar en gebruik gemaakt van alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding en micro-kredieten. Echter, er bestaat nog een andere financieringsvorm: op basis van bedrijfsactiva. Deze financieringsvorm biedt ondernemers mogelijkheden die het meer traditionele bancaire krediet hen niet (altijd) kan bieden en kan een belangrijke schakel vormen in het bereiken van een optimale financieringsmix. Een bekend financieringsinstrument op basis van bedrijfsactiva is leasing. Minder bekendheid bij het grote publiek geniet factoring.

Onbekend maakt onbemind. “Factoring heeft te kampen met een imagoprobleem. Het beeld overheerst van een hoog kostenplaatje en dat het gebruik van factoring slecht is voor de reputatie van het bedrijf: het straalt zwakte uit tegenover de afnemers. Tegelijkertijd is factoring ook het minst bekend van de alternatieve financieringsinstrumenten, wordt het het minst gebruikt en krijgt het de minste groeikansen toegedicht. Daadwerkelijke gebruikers van factoring zijn juist erg positief over hun ervaringen. Een ruime meerderheid van hen geeft aan dit instrument in de toekomst opnieuw te zullen gebruiken.” (bron: onderzoek EIM/Panteia)

Wat is factoring? Factoring is een vorm van financiering op basis van de debiteurenpositie en uiterst geschikt om snel het werkkapitaal te verbeteren. Er zijn verschillende vormen van factoring, maar de basis is hetzelfde; de factormaatschappij bevoorschot de facturen. Je stuurt de facturen naar de factormaatschappij en beschikt direct over een percentage (doorgaans tussen de 60 en 90%) van het uitstaande bedrag. De factormaatschappij kan het debiteurenbeheer en eventueel ook het risico op non-betaling overnemen.

Een groot voordeel van factoring is dat je niet meer afhankelijk bent van het moment dat debiteuren betalen. Door middel van factoring kun je soms al binnen 2 dagen na het verzenden van de factuur beschikken over jouw geld. Zo neemt het werkkapitaal toe en daarmee de liquiditeitspositie. Ook kun je uitgaven beter plannen. Factoring wordt daarom vaak groeiversneller genoemd. Door het debiteurenbeheer uit te besteden wentel je tevens (een gedeelte) van het betalingsrisico af en bespaar je op de administratieve lasten. Je kunt je focussen op het ondernemen zonder de rompslomp van het versturen van aanmaningen, het innen van openstaande facturen of te wachten op debiteuren die niet of te laat betalen.

Nadelen zijn er ook. Los van de kosten van factoring, zijn deze vooral gebaseerd op beleving en weerstand. De factormaatschappij die de debiteurenbewaking van een klant voor haar rekening neemt, vormt een extra schakel in het contact met de afnemers, waarbij de angst vaak leeft dat de commerciële belangen van de klant minder zwaar wegen dan de tijdige betaling aan de factormaatschappij. Gebruikmaking van de diensten van een factormaatschappij kan door potentiële afnemers van de onderneming geïnterpreteerd worden als een teken dat de financiële positie van de onderneming te wensen overlaat.

Factoring kost de ondernemer een paar procent van de omzet. Het wordt echter meestentijds terugverdiend door de besparing op de administratie (debiteurenbeheer, aanmanings- en incassokosten), terwijl verliezen op debiteuren lager zullen zijn (afschrijvingen op debiteuren en/of kredietverzekeringen). Het biedt tevens hogere en flexibele financieringsmogelijkheid in verhouding tot traditionele bancaire financiering en geeft betere financiële ratio’s inzake solvabiliteit en liquiditeit. Door gebruik te maken van een factormaatschappij kan geprofiteerd worden van de expertise die deze heeft ten aanzien van potentiële debiteuren en op het gebied van marktgebruiken (betalingstermijnen, leverings- en betalingsvoorwaarden, enz.).

Factoring, wel of niet doen? Een gedetailleerde omschrijving van situaties waarin factoring in aanmerking komt, is niet te geven. Wel is er een aantal omstandigheden/ontwikkelingen te noemen die een eerste indicatie kunnen geven of factoring zinvol kan zijn. Deze omstandigheden en/of ontwikkelingen zijn: snel groeiende onderneming; lage solvabiliteit (kleiner dan 20%), maar een positief rendement; activa die voor meer dan 30% uit handelsvorderingen bestaan; veel nieuwe of buitenlandse klanten; pieken in het debiteurensaldo of een sterk seizoens-afhankelijke inkomstenstroom; oplopend debiteurensaldo door groeiende omzet of toename in de gemiddelde betalingstermijn; toename van vorderingen op minder bekende afnemers; niet betalende debiteuren en onverwachte verliezen op debiteuren en/of een zwaar belaste debiteurenadministratie.

Meer weten over factoring en de mogelijkheden voor jouw onderneming? Wij adviseren jou graag!

[fbshare type=”button” float=”left”][twitter style=”horizontal” float=”left”]