Het verschil
maken

Een organisatie draait pas optimaal als de geld-, informatie-, goederen- en dienstenstromen goed op elkaar zijn afgestemd. Wij adviseren en ontwikkelen onderscheidende financiële strategie en vertalen deze naar beleid.  En de verdere vertaalslag naar de uitvoering op de werkvloer. 

Wij brengen deze bedrijfseconomische vraagstukken in kaart. We ontwerpen jouw management informatie systeem en vertalen dit naar de financiële tools. We richten het systematisch in en ontwikkelen de bijbehorende managementrapportages. Rapportages geschikt voor zowel de interne als de externe stakeholders. Indien gewenst, kunnen wij ook de communicatie met de stakeholders verzorgen. Door onze actuele kennis van wat interne en externe stakeholders willen weten, leveren wij onmiddellijk concrete toegevoegde waarde.

Wat we
doen

 • Business model

 • Financieel overzicht

 • Financiële strategie & beleid

 • Financiële ondersteuning

Juiste focus om een blijvende cultuur te creëren die
ruimte biedt aan innovatie.

Uit de praktijk

Perspectief op een gezonde
bedrijfsvoering

1Financieel overzicht aanbrengen, de cijfers begrijpelijk maken en de plannen vertalen naar het juiste verdienmodel. Knelpunten en risico’s in de bedrijfsstructuur in kaart brengen en tackelen. Kansen aangeven voor verbetering van bedrijfsprocessen en werkwijzen.

Doel: Grip krijgen op bedrijfscultuur.

2Beoordeling van het nieuwe Business Plan, haalbaarheidsanalyse met focus op bedrijfsmodel en meerjarenbegroting.

Doel: Formuleren van verbeter voorstellen teneinde een solide (financieel) raamwerk neer te zetten voor de komende jaren.

3Het Business Model Canvas toegepast voor de transformatie van een organisatie

Doel: Focus op zaken die cruciaal zijn om succesvol te ondernemen.

4Een business model bedenken rond een innovatief idee. 

Doel: Een business model en strategie om tegen minimale kosten het product binnen een jaar op de markt te brengen en, bij bewezen potentie, de productie op te schalen. Tegelijkertijd een stevige basis leggen voor het uiteindelijke business plan en eventueel voor financieringsaanvragen indien opschaling gewenst is.

Vanuit de overtuiging dat passie en bedrijfsvoering samen kunnen én moeten gaan, is Daar&Tegen Bedrijfspartner opgericht. Zoals onze bedrijfsnaam al impliceert, is ook onze filosofie tegendraads: “Organiseer de passie en blijf doen waar je goed in bent!” Dat betekent vooruitkijken met beleid, sturen in plaats van bijsturen. Ofwel, van ondernemingsplan naar ondernemen met een plan! 

Daar&Tegen Bedrijfspartner ondersteunt (snel) groeiende MKB organisaties bij het realiseren en handhaven van de bedrijfsvoering. Kenmerkend voor onze aanpak zijn de persoonlijke betrokkenheid waarmee de zaken worden behartigd en de nauwe samenwerking met vele professionals.

Wij zijn

 • Persoonlijk & betrokken

 • Altijd op zoek naar een
  bredere oplossing die niet
  beperkt is tot alleen het
  financiële perspectief

Daar&Tegen

Bedrijfspartner

We leven in een nieuwe tijd, een tijd die vraagt om andere bedrijfsstructuren, nieuwe verdienmodellen. Nog te vaak blijven organisaties vasthouden aan oude structuren, of gebruiken traditionele oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Oude patronen zorgen niet voor vernieuwing. De verdere opmars van technologie en de daarbij behorende informatiestromen zorgen er voor dat wij anders moeten kijken naar bedrijfsmodellen. Het vraagt om een andere manier van denken, een andere aanpak en een holistische kijk op bedrijfseconomische vraagstukken. Het zal niet meer alleen gaan om winst, maar juist om impact.

Door mijn werkzaamheden kom ik nog te vaak organisaties tegen die denken in oude patronen, maar die wel anders willen alleen niet weten hoe. Ik ben dan ook erg trots om te vermelden dat wij een denktank en broedplaats voor de nieuwe generatie bedrijfseconomen hebben gelanceerd: debedrijfseconoom.nl, gericht op bedrijfsvoering nieuwe stijl. Bedoeld voor vraagstukken die om andere oplossingen vragen. Voor bedrijven die verder durven kijken dan winstmaximalisatie op korte termijn. Voor de generatie bedrijfseconomen die uitgedaagd wil worden. Verandering begint als je oude denkpatronen kunt loslaten. Be the change you want to see in this world!

Martijn Terpstra
Eigenaar Daar&Tegen Bedrijfspartner

Daar&Tegen Bedrijfspartner
Nieuwe Schoolstraat 49
2613 SH Delft

T: +31 (0)6 28 88 65 00
E: info@daarentegen.nl

KvK 57 24 32 71