Het verschil
maken

Een organisatie draait pas goed als de geld-, informatie-, goederen- en dienstenstromen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Wij adviseren en ontwikkelen onderscheidende financiële strategie en vertalen deze naar beleid. En nog belangrijker: de verdere vertaalslag naar de werkvloer. 

Wij helpen om in control te komen. We brengen regie op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie. We brengen de vraagstukken in kaart en geven advies over financieel beleid. En wij zijn goed in het vertalen van de financiële cijfers naar duidelijke rapportages met heldere analyses en adviezen. We ontwikkelen de planning & control van organisatie en projecten, richten systemen logisch in en ontwikkelen de bijbehorende managementrapportages. Rapportages geschikt voor zowel intern als extern. Wij staan terzijde met parate kennis en kunnen het verhaal achter de cijfers vertellen. 

Wat we doen

  • Business model

  • Financieel overzicht

  • Planning & control

  • Financiële ondersteuning

In control komen. De financiën op orde.
Structuur die ruimte biedt aan innovatie. 

Uit de praktijk

Perspectief op een gezonde financiële bedrijfsvoering

1 Financieel overzicht aanbrengen, cijfers begrijpelijk maken en plannen in de juiste context plaatsen. Knelpunten en risico’s in kaart brengen.

Doel: overzicht en inzicht creëren.

2Beoordeling van business cases, haalbaarheidsanalyses met focus op het financieel kader en meerjarenperspectief.

Doel: een robuust financieel raamwerk neerzetten.

3 Planning & control cyclus opzetten. Kansen aangeven voor verbetering van bedrijfsprocessen. Effectiviteit van de (interne) organisatie beteren

Doel: in control komen.

4Het business model onder de loep nemen. Marktontwikkelingen in kaart brengen en benchmarking.

Doel: business model bestand tegen veranderende omstandigheden.

Vanuit de overtuiging dat impact maken en een gezonde financiële bedrijfsvoering samen kunnen én moeten gaan, is Daar&Tegen Bedrijfspartner opgericht. Zoals onze bedrijfsnaam al impliceert, is ook onze filosofie tegendraads: “Doe het goede en doe het goed!” Dat betekent vooruitkijken met beleid, sturen in plaats van bijsturen. Ofwel, in control zijn! 

Daar&Tegen Bedrijfspartner ondersteunt organisaties en instituten die maatschappelijke  impact willen maken. Kenmerkend voor onze aanpak zijn de persoonlijke betrokkenheid waarmee de zaken worden behartigd en de nauwe samenwerking met vele professionals.

Wij zijn

  • Persoonlijk & betrokken

  • Altijd op zoek naar een
    bredere oplossing; we kijken naar het verhaal achter de cijfers

Daar&Tegen

Bedrijfspartner

We leven in een nieuwe tijd, een tijd die vraagt om andere bedrijfsstructuren, nieuwe verdienmodellen. Nog te vaak blijven organisaties vasthouden aan oude structuren, of gebruiken traditionele oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Oude patronen zorgen niet voor vernieuwing. De verdere opmars van technologie en de daarbij behorende informatiestromen zorgen er voor dat wij anders moeten kijken naar bedrijfsmodellen. Het vraagt om een andere manier van denken, een andere aanpak en een holistische kijk op bedrijfseconomische vraagstukken. Het zal niet meer alleen gaan om winst, maar juist om impact.

Door mijn werkzaamheden kom ik nog te vaak organisaties tegen die denken in oude patronen, maar die wel anders willen alleen niet weten hoe. Ik ben dan ook trots om te vermelden dat wij ook een broedplaats voor de nieuwe generatie bedrijfseconomen faciliteren: debedrijfseconoom.nl, gericht op bedrijfsvoering nieuwe stijl. Bedoeld voor vraagstukken die om andere oplossingen vragen. Voor bedrijven die verder durven kijken dan winstmaximalisatie op korte termijn. Voor de generatie bedrijfseconomen die uitgedaagd wil worden. Verandering begint als je oude denkpatronen kunt loslaten. Be the change you want to see in this world!

Martijn Terpstra
Eigenaar Daar&Tegen Bedrijfspartner

Daar&Tegen Bedrijfspartner
Kerkweg 97
1606 AP Venhuizen

T: +31 (0)6 28 88 65 00
E: info@daarentegen.nl

KvK 57 24 32 71