Bedrijf

Opdracht
Financieel overzicht aanbrengen, de cijfers begrijpelijk maken en de plannen vertalen naar het juiste verdienmodel. Knelpunten en risico’s in de bedrijfsstructuur in kaart brengen en tackelen. Kansen aangeven voor verbetering van bedrijfsprocessen en werkwijzen.

Doel
Grip krijgen op de bedrijfsstructuur.

Aanpak
In 5 stappen naar (financieel) overzicht:
1. Beoordeling risicoprofiel: verzamelen en interpreteren van bedrijfsgegevens, de huidige bedrijfsstructuur en de financiële organisatie. Inzicht in het verdienmodel verkrijgen.
2. Correctheidstoets (zijn beslissingen toereikend, gerechtvaardigd en onderbouwd).
3. Scenario analyse (ontwikkelingen, consequenties en alternatieven).
4. Afhankelijk van de uitkomsten: bijsturen of herinrichten van de (financiële) organisatie.
5. Planning & control raamwerk neerzetten zodat (financieel) de grip op de bedrijfsstructuur behouden blijft.