Bedrijf
Afbeeldingsresultaat voor museum voor communicatie

Opdracht
Beoordeling van het nieuwe Business Plan, haalbaarheidsanalyse met focus op bedrijfsmodel en meerjarenbegroting.

Doel
Formuleren van verbetervoorstellen teneinde een solide (financieel) raamwerk neer te zetten voor de komende jaren.

Aanpak
Uitgaande van de drie kernvragen ‘waarom, hoe en wat’, bevat het business plan een heldere uiteenzetting van de stappen en de benodigde investeringen om te komen tot de gewenste situatie?
Assessment huidige situatie: beoordeling van het huidige Business Plan, de (financiële) organisatie, de impact van lopende programma’s en de consequenties van contractuele verplichtingen. Oftewel, de analyse van het risicoprofiel en de noodzaak (waarom).
Kadering van het Business Plan: de gegeven informatie dient de voorgestelde besluiten te rechtvaardigen en de voorgestelde maatregelen te ondersteunen, eventueel aangevuld met alternatieven (hoe).
Inhoudelijke beoordeling: analyse van de structuur van het Business Plan, inhoudelijke interpretatie van de voorgenomen besluiten, maatregelen en scenario’s, toelichting (financiële) gevolgen en de impact op de organisatie. Resulterend in verbetervoorstellen (wat).